Vullnetare online me Kombet e Bashkuara

Afati i aplikimit: në vazhdim
Kush mund të aplikojë: organizatat jofitimprurëse dhe vullnetarët në mbarë botën
Vendi: në internet

Programi i Kombeve të Bashkuara për Vullnetarë (UNV) kontribuon në paqen dhe zhvillimin përmes vullnetarizmit në mbarë botën. Vullnetarizmi Online lejon organizatat dhe vullnetarë të bashkohen për të adresuar sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm – kudo në botë, nga çdo pajisje. Vullnetarizmi Online është i shpejtë, i lehtë – dhe mbi të gjitha, i efektshëm.

Kriteret e aplikimit:

Për organizatat:

Duhet të jenë regjistruar zyrtarisht;
Duhet të jenë jo-fitimprurëse;
Aktive në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm njerëzor;
Jodiskriminuese dhe në përputhje me Kartën dhe politikat e Kombeve të Bashkuara.

Për vullnetarët:

Varësisht nga mundësitë specifike të cilat i gjeni këtu.

Si të aplikoni?

Regjistrohu  këtu;
Shfleto mundësitë  këtu apliko për një pozicion të zgjedhur.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment