Vodafon hap aplikimet për një vend të lirë pune

Kompania Vodafon ka shpallur të lirë pozicionin Analist Planifikimi dhe Kontrolli.

Njohuritë dhe eksperienca

  • Financë dhe Kontabilitet (Standardet Ndërkombëtare të Raportimit të Financave).
  • Financat e Koorporatave
  • Të paktën 2 vite eksperiencë pune duke përfshirë kohën në mjedis planifikimi dhe raportimi
  • Njohje e SAP do ju konsiderohet avantazh
  • CFA ose ACCA është avantazh

Kualifikime profesionale/teknike të detyrueshme:

  • Master në Financë, Kontabilitet, Administrim Biznesi ose Ekonomiks
  • Aftësi të forta analitike
  • Aftësi të forta në Excel dhe PowerPoint
  • Njohuri të mira në Anglishten e shkruar dhe atë të folur.

Treguesit kyç të performances:

  • Dorëzimi në kohë dhe saktë i parashikimeve dhe planeve në HFM

 

Vetëm kandidatët e zgjedhur për intervistë do të kontaktohen.
Afati i aplikimit:  24 Gusht 2015.

Për të tjera detaje rreth aplikimit ju lutemi klikoni në këtë LINK.

 

 

 

 

Leave a Comment