VIDEO/ Leksione Kontabiliteti në gjuhën shqipe

Kontabiliteti është disiplinë që merret me mbledhjen, përshkrimin, klasifikimin, dhe komunikimin e rezultateve financiare. Kontabiliteti si disiplinë është një fushë shumë e gjerë dhe në kohën e sotme në vete ngërthen disa degë. Në përgjithësi roli i kontabilitetit është që të ndihmojë menaxherët, investitorët, autoritetet shtetërore të taksave dhe njerëzve apo grupeve të njerëzve vendim marrës të marrin vendime më të sigurta duke u bazuar në të dhënat kontabël.

Leksionet e mëposhtme jepen nga Profesori i Kontabilitetit Financiar, Erion Skordha.

Sot do të ndiqni leksione lidhur me Detyrimet Afatshkurtra dhe Afatgjata, në gjuhën shqip, të ndara në pesë video të ndryshme.

Shenim: Videot e publikuara në Mundesi.Al janë marrë me aprovimin e Prof. Erion Skordhës.

 

 

 

 

 

Leave a Comment