Vend i lirë pune/ Shitës në Megatek

HISTORIKU
MEGATEK, hipermarketi me i madh i tipit “Do It Yourself” ne Shqiperi. i cili ofron shitje me shumice dhe pakice, po kërkon te punesoje:

Shites ne Departamentin e Veglave te Punes

Qellimi i Pozicionit: Siguron asistence dhe sherbim te shkelqyer ndaj Klienteve.

Detyrat dhe Pergjegjesite:

 • Mirepret me etike te larte profesionale cdo  Klient qe interesohet per produktet e departamentit.
 • Kupton nevojen e klientit perkates, duke degjuar me vemendje maksimale kerkesen e Klientit.
 •  Ndihmon klientin ne gjetjen e produkteve per te cilat Klienti eshte i interesuar.
 •  Ofron keshilla, te cilat i vijne ne ndihme Klientit, dhe u pergjigjet me dedikim pyetjeve te Klientit.
 • Finalizon procesin e shitjeve te produkteve ne perputhje me nevojen e Klientit.
 • Ne bashkepunim me Supervizorin perkates kontrollon ekzpozimin per te mbushur stokun dhe angazhohet ne sistemin e stokut ne nivelin e kerkuar.
 • Rivendos ne vendet e duhura te gjitha produktet te cilat jane vendosur ne vendin e gabuar nga ana e Klienteve.
 • Siguron informacion periodik mbi kerkesat e ndryshme nga klientet te cilin e raporton cdo dite tek supervizori perkates.
 • Detyra te tjera sic nevojiten/kerkohen

 

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi:  Te kete perfunduar shkollen e mesme profesionale per elektrike ose te vazhdoje studimet e larta ne Inxhinieri Elektrike ose Mekanike .

Eksperiencë pune: Preferohen eksperiencat e ngjashme te punes.

Aftësite:

 • Te jete i gatshem dhe i afte te punoje ne grup.
 • Te pelqeje punen me njerezit.
 •  Te jete i dobishem dhe i sjellshem.
 •  Te paturit e nje paraqitje te denje eshte kerkese.
 •  Njohuri te mira te produkteve.

 


Procedura e Aplikimit:
Per te aplikuar per kete pozicion, ju lutemi dorezoni, brenda dates 22.03.2016 dokumentet e me poshte permendura:
1. CV te detajuar
2. Leter Interesi tek Divizioni i Burimeve Njerezore nepermjet njeres nga menyrat si ne vijim:
1. Me E-mail: burimenjerezore@megateksa.com
2. Duke derguar me poste ne adresen e meposhtme:
MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerezore
Autostrada Tirane-Durres km 7.
Tirana, Albania

Leave a Comment