Vend i lirë pune/ Përfaqësues Rajonal Shitjesh për zonën e Tiranës

HISTORIKU
MEGATEK, hipermarketi me i madh i tipit “Do It Yourself” ne Shqiperi. i cili ofron shitje me shumice dhe pakice, po kërkon te punesoje:

Perfaqesues Rajonal Shitjesh per zonen e Tiranes

Qellimi i Pozicionit: Sherbim i shkelqyer ndaj  klienteve ekzistues dhe identifikimi i klienteve te rinj, duke synuar rritjen e shitjeve ne zonen perkatese.

Detyrat dhe Pergjegjesite:

 • Miremban rrjetin e klienteve ekzistues dhe identifikon kliente te rinj per Megatek.
 • Shet dhe Prezanton ne menyre profesionale produktet, te cilat trajtohen me shumice, tek klientet e zones qe mbulon.
 • Identifikon nevojat e klienteve dhe jep propozime per permbushjen e nevojave te klientit.
 • Ofron sherbim ndaj klienteve, si para, po ashtu dhe pas shitjes.
 • Monitoron procesin e porosive dhe bashkëpunon ngushtë me gjithë departamentet përgjegjëse deri në mbërritjen e tyre tek klienti.
 • Detyra te tjera sic nevojiten/kerkohen.

 

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi:  Te kete mbaruar studimet e larta,

Eksperiencë pune:  Minimalisht 2-3 vjet eksperience pune ne shitje

Aftësite:

 • Aftesi shume te mira ne shitje.
 • Aftesi shume te mira prezantuese
 • Aftesi shume te mira negociuese
 • Aftesi  analizuese.

Aftesi te tjera:

 • Njohuri te mira te gjuhes angleze.
 • Njohuri baze të paketës Microsoft Office.
 • Te disponoje patente te klasit B.


Procedura e Aplikimit:
Per te aplikuar per kete pozicion, ju lutemi dorezoni dokumentet e me poshte permendura:
1. CV te detajuar
2. Leter Interesi tek Divizioni i Burimeve Njerezore nepermjet njeres nga menyrat si ne vijim:
1. Me E-mail: burimenjerezore@megateksa.com
2. Duke derguar me poste ne adresen e meposhtme:
MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerezore
Autostrada Tirane-Durres km 7.
Tirana, Albania

Leave a Comment