Vend i lirë pune/ Pёrfaqёsues i Kujdesit Ndaj Klientit në Vodafone

Qёllimi i punёs: I pёrgjigjet telefonatave hyrёse tё klientёve pёr tё marr porosi, pёr t’ju pёrgjigjur kёrkesave dhe pyetjeve, pёr tё menaxhuar ankesat, zgjidh problemet dhe jep informacion
Pёrgjegjёsitё kyçe dhe vendimmarrja :

 • i pёrgjigjet telefonatave
 • menaxhon kёrkesat e klientit nёpёrmjet telefonit, por ndonjёherё edhe nёpёrmjet e-mailit
 • kёrkon informacionin e duhur duke pёrdorur burimet e mundёshme
 • menaxhon dhe zgjidh ankesat e klientёve
 • ju jep klientёve informacion nё lidhje me produktet dhe shёrbimet
 • regjistron tё dhёnat e reja pёr klientin
 • pёrditёson tё dhёnat aktuale tё klientit
 • pёrpunon porosi, formularё dhe kёrkesa
 • identifikon dhe ngre problemet primare
 • drejton telefonatat tek burimet e duhura
 • kur ёshtё e nevojshme ndjek dhe zgjidhjen e ankesave tё klientёve
 • dokumenton tё dhёnat mbi telefonatat sipas standarteve tё procedurave operative
 • plotёson regjistrin e thirrjeve
 • pёrgatit raportet e thirrjeve

Kompetencat, njohuritё dhe eksperiencat kryesore:

 • aftёsi shumё tё mira tё komunikimit verbal dhe tё shkruar
 • aftёsi pёr tё dёgjuar me qetёsi
 • aftёsi analitike dhe zgjidhje problemesh
 • i orientuar drejt shёrbimit ndaj klientit
 • aftёsi organizative
 • vёmendje ndaj detajeve
 • gjykim i saktё
 • aftёsi pёr t’u pёrshtatur dhe pёr tё punuar nё grup
 • tolerancё ndaj stresit
 • qёndrueshmёri

Kualifikimet teknike/ profesionale tё kёrkuara:

 • Anglisht tё folur dhe tё shkruar Niveli B2 i gjuhёs angleze
 • I aftё pёr tё punuar nёn presion

Afati i aplikimit: 1 Dhjetor.

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutemi klikoni në këtë LINK

 

COMMENTS

Leave a Comment