Vend i lirë pune/ Menaxher i Zhvillimi të Biznesit

Food Way shpall vakant pozicionin “Menaxher i Zhvillimi të Biznesit”
Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Food Way në adresën hr@foodway.al
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi referohuni informacionit të mëposhtëm.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 30.06.2016

njoftim-page-001 njoftim-page-002 njoftim-page-003

 

Leave a Comment