Vend i lirë pune/ Asistente administrative

“KOSMONTE FOODS TIRANA” SHPK, është një kompani që ushtron aktivietin e saj ne fushen e importit dhe distribuimin e produkteve ushqimore te fresketa ne Shqiperi, Kosove, Gjermani dhe Dubai.

Kjo shoqeri shpall konkursin per pozicionin e punes:
Asistente Administrative

Detyrat

Asistentja Administrative menaxhon informacionin e perditshem, telefonin, posten elektronike si dhe ben shperndarjen e tyre ne departamentet perkatese.
Organizon pritje e takime sipas porosive te departamenteve perkates dhe titullarin e kompanise.
Ndjek problemet me telefon per sektoret e tjere te kompanise brenda dhe jashte Institucionit.
Perpunon raporte te perditeshme per Departamenteve te Ndryshme.

Kualifikimet / Kriteret

• Te kete perfunduar arsimin e larte.
• Te kete eksperience ne pune zyre minimumi 2 Vjet
• Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punuarit ne grup.
• Te kete njohuri shume te mira te MS Office
• Të jetë person i besueshëm dhe me aftësi të mira organizative dhe bashkëpunuese
• Të dijë të ruajë konfidencialitetin dhe të ketë etikë të lartë profesionale.
• Te kete njohuri shume te mire te gjuhes Angleze, Gjermane dhe Serbo-Kroate.
Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.
• Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë leter motivimi, CV, si dhe të percaktojne pozicionin për të cilën aplikojnë, në email: apliko@kosmontefoods.al ;
• Vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë.
• Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV) dhe pozicionin e deshiruar.
Afati i aplikimit: 11 Mars 2016.

COMMENTS

Leave a Comment