Vend i lirë pune/ Agjent Doganor në Tiranë

NJOFTIM PUNE

Milsped Albania shpk është kompania që operon prej disa kohësh në tregun shqiptar,profilizuar për të ofruar një gamë të plotë sherbimesh në fushën e  Logjistikës,për bisneset shqiptare dhe ato rajonale.

Milsped Albana ështe një kompani e perbashkët e Balfin Group (www.balfin.al)  me Milsped Group (www.milsped.com),  ku kjo e fundit  është një nga kompanitë lider në tregun rajonal të logjistikes,me degë të saj në Serbi, Mal të Zi, Slloveni, Kroaci, Bosnje&Hercegovine dhe Rusi.

Kjo kompani përbën risi në tregun shqiptar për faktin,sepse ofron për partneret dhe klientet e saj  gjithcka në fushen e shërbimeve logjistike (3PL Services),ku në kuptimin më të gjerë të nocionit “Single Point of Contact” mund të mbulojë gjithcka në ketë  fushë ,që nga terheqja e mallit në vendin e origjines apo tek furnitori kudo që ndodhet,gjithë zinxhirin e intralogjistikës që kalon produkti (zhdoganim, magazinim, trajtim, pregatitje në bazë të porosive), deri tek levrimi për konsumatorin final.

Milsped Albania kërkon të punësojë :

Pozcioni: Agjent Doganor pranë doganës Tiranë

 

Pershkrimi i punes:

Agjenti doganor I Milsped Albania zhvillon veprimtarinë e tij/ saj pranë sektorit doganor të kompanisë dhe ka për detyrë përmbushjen me sukses dhe korrektësi të proceseve të deklarimeve doganore nga ana e klienteve të Milsped Albania,duke bere të mundur një përfaqësim sa me të pergjegjëshem dhe qualitative të këtyre klienteve, përpara Autoritetit Doganor.

Detyrat dhe Pergjegjesite:

 1. Të realizojë pranimin e deklarimeve doganore dhe hapjen e proceseve
 2. Të siguroje korrektësinë e dokumentacionit dhe fillimin në kohë të procesit
 3. Të bej klasifikimin korrekt dhe cilesor të kodeve tarifore
 4. Të kerkoj nga klienti garantimin e dokumetacionit shtesë,për të mbështetur deklarimin,nëse është e nevojshme.
 5. Të listoj të gjithë dokumentacionin,që klienti duhet të paraqes përpara autoritetit
 6. Të ndjekë ecurine e procesit,vijimin, stadet ku kalon deklarimi
 7. Të njoftoj në kohë klientin për problematikat e shfaqura gjatë procesit të deklarimit
 8. Të perfaqesoj denjësisht dhe në menyrë qualitative interesat e klientit përpara Autoritetit doganor
 9. Të zbatoj politikat e kompanisë në fushen e zhdoganimeve,pa cënuar integritetin e autoritetin doganor.
 10. Të kerkoj me përpikmeri zbatimin e marrëveshjeve dhe shlyerjen e detyrimeve të klienteve ndaj autoritetit doagnor dhe kompanisë.

Edukimi Kualifikimi:

 1. Të kete diplome universitare
 2. Të kete kryer kurset specifike,që Autoriteti doganor ndërmer për të licensuar agjentë doganorë
 3. Të ketë ne zotërim një license të vlefshme të agjenitit doganor
 4. Eksperiencë e ngjashme 2-3 vite
 5. 5. Të ketë njohuri të sistemeve kompjuterike dhe perdorim adekuat të MS Office, Excel dhe Word si dhe preferohet experience në perdorimin e softwatre-it të doganes: Asycuda

Aftësitë:

 1. Të ketë aftësi  të mira komunikuese
 2. Prioritet puna në grup
 3. I hapur ndaj sfidave dhe detyrave që i ngarkohen
 4. Preferohet experience e mëparshme  pune me agjensitë doganore
 5. Të ketë iniciative, energji, rekorde të mira në bashkepunimin e mëparshëm me Autoritetin doganor.

Mënyrat e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm deri në  dt. 30 Prill 2016

 • CV
 • Letër Interesi & Referenca Pune

-Nëpërmjet postës elektronike në adresën e email-eve :  elpina.caci@milsped.com;

Adresa: Milsped Albania, Godina e Parkut Logjistik, Rr. Gryka e Kacanikut,Autostrada Tirane-Durres,km5, prapa  fabrikes Coca-Cola,Laknas, Tirane

 

 

Leave a Comment