UNDP Albania hap aplikimet për pozicionin Asistent Prokurimesh

 

Afati i aplikimit: 3 Gusht 2015

UNDP Albania kërkon të punësojë një person në pozicionin e Asistent Prokurimesh.

Kualifikimet akademike:
Arsim i Lartë në Biznes ose Administrim Publik apo fusha të tjera të ngjashme
Eksperiencë pune: 

  • Është e nevojshme 6 vjet përvojë administrative në nivel kombëtar apo ndërkombëtar.
  • Përvojë në përdorimin e kompjuterëve dhe paketave të programeve (MS Word, Excel, etj), njohuri të avancuar të sistemeve të automatizuara të prokurimit, përvojë në trajtimin e sistemeve të menaxhimit të bazuar në internet.

 

Kriteret e Gjuhës: 
Kandidatët duhet të flasin e të shkruajnë rrjedhshëm Anglisht dhe Shqip

 

Për më shumë informacion, klikoni në këtë LINK

Leave a Comment