Trajnime të paguara nga Komisioni Europian

Trajnim i paguar prej 5 muajsh me Komisionin Evropian, duke filluar më 1 mars ose 1 tetor.

Ju do të merrni një grant mujor prej 1,159.40 € që nga 1 marsi 2017 dhe rimbursimin e shpenzimeve të udhëtimit.

Çdo vit, ka rreth 1.300 vende në dispozicion.

Nëse jeni një nga kandidatët e përzgjedhur ju merrni përvojë praktike në mjedisin ndërkombëtar dhe multikulturor. Kjo mund të jetë një pasurim i rëndësishëm për karrierën tuaj të mëtejshme.

Përmbajtja e punës varet shumë nga shërbimi që ju është caktuar. Ju mund, për shembull, të punoni në fushën e ligjit të konkurrencës, burimeve njerëzore, politikave mjedisore …

Puna e përditshme e një praktikanti tipik përbëhet kryesisht nga:

Pjesëmarrja dhe organizimi i takimeve, grupeve të punës, forumeve, dëgjimeve publike;

Hulumtimi dhe përpilimi i dokumentacionit, raporteve, konsultimeve, përgjigjjes së pyetjeve;

Kryen projekte.

Kush mund të aplikojë?
Programi i trajnimit është i hapur për të diplomuaritnga e gjithë bota të cilët kanë:

Diplomë së paku 3 vite studimi (minimum Bachelor);
Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze ose franceze ose gjermane (niveli C1 / C2 në përputhje me Kornizën e Përbashkët Evropiane të Referencës për Gjuhët);
Njohuri shumë të mira për një gjuhë zyrtare të dytë të BE-së (kërkohet për shtetasit e vendeve të BE).

Për të aplikuar klikoni këtu

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Comment