Trajnime falas mbi aplikimin në projekte

Thirrje për pjesëmarrje në trajnimin për Projekt – Propozime në EIDHR 2016-2017

Trajnim mbi procedurat e aplikimit me Projekt – Propozime në kuadër të Thirrjes EIDHR 2016-2017
Afati i fundit për aplikime: 11 gusht 2017

Për të mbështetur procesin e aplikimit të organizatave të shoqërisë civile, të cilat aplikojnë për projekte të financuara nga BE, Zyra e TACSO Albania do të organizojë sesione trajnimi mbi procedurat e aplikimit për Thirrjen Kombëtare për Projekt – Propozime në kuadër të Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (EIDHR) 2016-2017

Për më shumë informacion, klikoni këtu:

Leave a Comment