Trajnim “Qeverisje e Hapur kundër Korrupsionit, qeverisje e hapur për Qeverisje të mirë”

Instituti Shqiptar i Shkencave (AIS), një organizatë promotore e të dhënave të hapura, transparencës dhe llogaridhënies, në kuadër të projektit “Open Government against Corruption – Open Gov for Good Governance”, që mbështetet nga fondi i nën-grantimit “Anti-korrupsioni dhe zhvillimi i kapaciteteve” në kuadër të projektit CIVILISC, financuar nga BE, zbatuar nga IDM në partneritet me Fondacionin RiskMonitor, Bullgari, organizon në datë 22 Shkurt 2018, në Bashkinë Cërrik, një trajnim për organizatat të shoqërisë civile lokale, aktivist, dhe pjestarë të paneleve qytetare si Antarë të Këshillit Bashkiak. Trajnimi ka si fokus rritjen e kapaciteteve të tyre në përdorimin e instrumenteve të Qeverisjes së Hapur.
Metodologjia e trajnimit është interactive duke synuar pjesmarrje dhe shkëmbim experience.
Të interesuarit mund të plotsojnë formën si më poshtë deri në datë 18 Shkurt 2018. Aplikantët e suksesshëm do të njoftohen përmes emailit mbi përzgjedhjen për pjesmarrje në trajnim brenda datës 19 Shkurt 2018.
Ju lutem vini re se një agjendë dhe program më i detajuar për trajnimet do të pasojnë së shpejti për pjesëmarrësit e përzgjedhur.

Për më shumë informacione, klikoni në këtë LINK

Leave a Comment