Trajnim i ofruar nga OSBE në Tiranë

Afati i aplikimit: 13 gusht 2017, 23:59 Ora e Evropës Qëndrore
Kush mund të aplikojë: pjesëmarrësit e moshës 18-24 vjeç, që vijnë nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia dhe Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë
Vendi: 13-17 shtator 2017 në Tiranë, Shqipëri

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe Zyrës së Bashkëpunimit Rinor Rajonal (RYCO) ka nisur një konkurs për “Trail Rinia:” promovimin e vlerave të OSBE-së në Ballkanin Perëndimor “, që do të mbahet 13-17 Shtator 2017 në Tiranë, Shqipëri.

Trajnimi i të rinjve bëhet një javë për të mësuar, shkëmbyer dhe zbavitur në Tiranë  40 të rinj nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova *, Mali i Zi, Serbia dhe Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, që vijnë nga një gamë e gjerë e prejardhjeve etnike, fetare dhe kulturore.

Programi përfshin aktivitete në natyrë si dhe një koncert rinor për të festuar 20 vjetorin e Prezencës e OSBE-së në Shqipëri. Gjuha e punës do të jetë anglishtja.

Kriteret e aplikimit:

Paraqitni kërkesën tuaj nëse jeni:

18 deri në 24 vjeç, nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova *, Mali i Zi, Serbia ose ish Republika Jugosllave e Maqedonisë;
Një anëtar aktiv dhe i angazhuar i komunitetit tuaj dhe të keni interes në bashkëpunimin rajonal (rinor) të Ballkanit Perëndimor;
Duhet dhe të keni njohuri pune të gjuhës angleze.

Shënim:

Kriteret e barazisë gjinore dhe gjeografike do të zbatohen në procesin e përzgjedhjes;
Kandidatët nga komunitetet më të vogla jashtë qendrave dhe kryeqyteteve rajonale inkurajohen të aplikojnë;
* Të gjitha referencat në Kosovë, qoftë në territorin, institucionet apo popullsinë, në këtë tekst duhet të kuptohen në përputhje të plotë me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Kostot e pjesëmarrjes:

Akomodimi (hostele), ushqimi dhe transporti do të sigurohen nga organizatorët;
Udhëtimi në Tiranë me autobus do të organizohet nga Beogradi, Podgorica, Prishtina, Sarajeva dhe Shkupi;
Udhëtimi në dhe nga qytetet që largohen është përgjegjësia e pjesëmarrësve.

Si të aplikoni?

Thirrja është e hapur. Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë online, duke plotësuar formularin e aplikimit këtu.

Aplikimi duhet të dorëzohet deri më 13 gusht 2017, më së voni deri më 23:59 Ora Qendrore Evropiane.

Vetëm aplikantët e përzgjedhur do të njoftohen, brenda dy javëve nga afati i aplikimit.

Për informacion të mëtejshëm ju lutemi dërgoni një email tek: csg-al@osce.org

Për më shumë informacion  klikoni këtu

Leave a Comment