Trajnim nga Kombet e Bashkuara në Republikën Çeke

Afati i fundit i aplikimit: 27 gusht 2017
Kush mund të aplikojë:  të rinj të moshës 18 deri 30 vjeç, nga Shqipëria, Armenia, Azerbajxhani, Republika Çeke, Maqedonia, Gjeorgjia, Gjermania, Hungaria, Italia, Kosova, Portugalia, Federata Ruse, Serbia, Spanja
Vendi: 06-13 Nëntor 2017 / Kapraluv Mlyn, Republika Çeke

Ekoturizmi mund të përshkruhet si “udhëtim i përgjegjshëm në zonat natyrore që ruan mjedisin, mbështet mirëqenien e popullit vendas dhe përfshin interpretimin dhe edukimin”. Besohet se shumë komunitete lokale mund të përfitojnë nga promovimi i eko-turizmit në zonat e tyre, veçanërisht nëse ndodhen afër parqeve natyrore dhe zonave të mbrojtura. Organizata rinore YEE dëshiron të gjejë mënyra për të fuqizuar evropianët e rinj që të ndjehen më të përgjegjshëm për shtëpitë dhe komunitetet e tyre dhe të kenë kompetenca të mjaftueshme për të nxitur eko-turizmin dhe për të mbrojtur atdheun e tyre. Qëllimi i këtij kursi trajnimi është përforcimi i pjesëmarrjes së të rinjve dhe qytetarisë aktive nëpërmjet ekoturizmit dhe projekteve përkatëse.

Kriteret e aplikimit:
Mund të aplikojnë personat që:
Personat që janë 18-30 vjeç (me pak pjesëmarrës që mund të jenë mbi 30 vjeç) nga vendet e Shqipërisë, Armenisë, Azerbajxhanit, Republikës Çeke, Maqedonisë, Gjeorgjisë, Gjermanisë, Hungarisë, Italisë, Kosovës, Federatës Ruse, Serbisë dhe Spanjës;
Kanë njohuri të mira të gjuhës angleze;
Përfshihen në mënyrë aktive në organizatat rinore të të rinjve (si punonjës ose vullnetarë). Preferenca do t’u jepet përfaqësuesve të organizatave anëtare të YEE dhe partnerëve të projektit;
Janë të shqetësuar për biodiversitetin, ambientalizmin dhe interesimin për një mënyrë të përgjegjshme të zhvillimit të qëndrueshëm të mjedisit lokal;
Janë të përfshirë në mënyrë aktive në komunitetin lokal dhe rajonal;
Pjesëmarrësit nuk kanë domosdoshmërisht përvojë në ekoturizmin, por duhet të kenë përvojë në punën me të rinjtë dhe të jenë në gjendje të kontribuojnë si agjentë, duke ndarë njohuritë e fituara gjatë kursit të trajnimit me të rinjtë e tjerë;

Çfarë ofrohet:
Strehim falas dhe ushqim vegjetarian do të ofrohen për të gjithë pjesëmarrësit për tërë kohëzgjatjen e kursit të trajnimit;
Shpenzimet e udhëtimit do të rimbursohen deri në një maksimum për pjesëmarrës nga:
– Republika Çeke, Hungaria: 180 EUR
– Shqipëria, Federata Ruse, Serbia, Italia, Gjermania, Spanja, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Kosova * Rezoluta e OKB-së: 275 euro
– Armenia, Portugalia, Azerbajxhani, Gjeorgjia: 360 euro
Nuk ka asnjë tarifë për pjesëmarrje në këtë kurs trajnimi.

Si të aplikoni?

Ju lutemi plotësoni formularin e aplikimit këtu.

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Comment