Trajnim në Tiranë/ Lidership për shekullin e 21

Bëhuni pjese e ciklit të trajnimeve “Lidership për shekullin e 21” trajnim që do të organizohet nga Shërbimi Kombëtar për Rininë dhe Instituti i Lidershipit.
Vendi: Qendra Rinore e Tiranës, pranë Dhomës së Tregtisë Tiranë, Rruga e Kavajës, Tiranë
Koha: E martë, datë 13 Shkurt 2018, ora 14:00

Leave a Comment