Trajnim në Komitetin Evropian të Rajoneve

Afati i aplikimit: 31 mars 2017
Kush mund të aplikojë: studentët diplomuar nga shtetet anëtare të BE-së dhe një numër i kufizuar i shtetasve të vendeve jo-anëtare
Kompensimi: të trajnuarit kanë të drejtë për një grant mujor

Çdo vit, Komiteti Europian i Rajoneve (KR) ofron një numër të kufizuar praktikash pesë-mujore.

Çdo i trajnuar caktohet për një departament të veçantë të Komitetit të Rajoneve. Natyra e punës varet kryesisht në njësi. Disa njësi janë të orientuara politikisht, të tjerët janë më administrative. Në përgjithësi, lloji i punës të caktuar është e barabartë me atë të kryer nga zyrtarët e rinj ekzekutiv.
Kriteret e aplikimit:

Pjesëmarrësit do të përzgjedhidhen nga Shtetet Anëtare të BE-së. Megjithatë një numër i kufizuar i shtetasve të vendeve jo-anëtare mund të pranohen;
Të ketë diplomë universitare (ose një diplomë ekuivalente) dhënë nga data e mbylljes së aplikimeve;
Kanë një njohuri të plotë të një gjuhe zyrtare të Komunitetit dhe një njohuri të kënaqshme të një gjuhe tjetër të punës së BE-së (frëngjisht ose anglisht).

Shpërblimi mujor

Aplikantët kanë të drejtë për një grant mujor.

Si të aplikoni?

Aplikimet dorëzohen vetëm online nëpërmjet një formular aplikimi të internetit në anglisht, frëngjisht ose gjermanisht.

Formularin online e gjeni këtu

Afati: 31 mars në mesnatë, sipas kohës lokale të Brukselit për trajnimet e vjeshtës (16 shtator – 15 shkurt)

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment