Trajnim falas në Serbi

‘Instituti per Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit’ ne bashkpunim me 5 organizata partnere ne kuader te programit Erasmus + (Erasmus+ – Key Action 2 – Capacity Building in the field of youth) organizon ne datat 2-11 Korrik ne Kikinda, Serbi trajnimin me teme ‘Efektet e ndryshimeve klimaterike ne sektorin e bujqesise’.
Tematikat kryesore qe do trajtohen lidhen me faktoret qe ndikojne ne ndryshimet klimaterike dhe si sektori i bujqesise ndikohet nga keto ndryshime.
Qellimi i trajnimit eshte te prezantoje metoda mbi ‘Pershtatjen ndaj ndryshimeve klimaterike ne sektorin e bujqesise’ (Adaptation to Climate Change in the Agricultural Sector).
Do theksohen si aplikimi i energjive te rinovueshme ne bujqesi ‘energy-smart’, teknikat e qendrueshme te perdorimit te ujit ne bujqesi etc.
Ne kete trajntim do marrim pjese 28 pjesemarres nga organizatat partnere Itali, Spanje, Serbi, Mali i Zi, Maqedoni dhe Shqiperia si vendi lider ne kete trajnim.
Personat e interesuar duhen te kene nje profil qe lidhet me temen e trajnimit dhe te jene te motivuar per te kontribuar gjate trajnimit. Ne vazhdimesi do sigurohet me teper informacion mbi programin. Kostot e udhetimit dhe te akomodimit jane te gjitha te mbuluara nga programi. https://www.facebook.com/yae2016/
Personat e interesuar te kontaktojne ne info@etmi-al.org

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment