Thirrje për Vullnetarë

eni të ndjeshëm në zhvillimin e të rinjve, përgatitjen e tyre për të përballuar sfidat duke arritur potencialin të plotë?
Duke u bërë vullnetar në klasat e shkollave të mesme të rrjetit JA ju do të luani një rol kyç në zhvillimin e të rinjve shqiptarë.
Vullnetarët e JA janë pjesë në programet e klasave të 11ta dhe 12ta dhe japin modelin praktik të njohurive mbi edukimin financiar, sipërmarrjes dhe zhvillimit të karrierës, duke fuqizuar të rinjtë të zotërojnë suksesin e tyre.
Duke ndarë eksperiencat dhe aftesitë tuaja personale dhe profesionale me nxënësit e shkollave të mesme, ju ndimoni të rinjtë në ngushtimin e hapësirës mes të nxënit teorik dhe praktik dhe promovoni zhvillimin rinor në komunitet.

Të jesh vullnetar në klasë
Vullnetarit të klasave JA u jepet gjithë informacioni i nevojshëm për dhënë kontributin suksesshëm duke përfshirë:
 Zgjedhjen e shkollës së mesme për të kontribuar. Trajnim i plotë i moduleve nga menaxheri i edukimit të JA
 Materiale të plota për zhvillimin e orës mësimore
 Kontakt me mësuesin e lendës JA në shkollën e kërkuar
 Koha e kërkuar për mësimdhënie 1 ditë në javë për 32 javë gjatë vitit shkollor. Ora mësimore zgjat 45 minuta.

Si funksionon?
Klikoni në linkun http://junior-albania.org/lajme-dhe-galeri/volunteers për t’u regjstruar, ose dërgoni email në vullnetari@junior-albania.org

Junior Achievement of Albania
Rr Pjeter Bogdani, Nr. 10, Ap. 13, njesia Admin Nr. 5, 1019
Tel: +35542259108
www.junior-albania.org

Leave a Comment