THIRRJE PËR TRAJNIM NJË DITOR NË FUSHËN E FINANCËS

Organizuar nga Akademia Profesionale Elita.

 Në trajnim do trajtohen temat : Procedurat tatimore, ligji për TVSH-në, tatimi mbi të ardhurat, procedurat teknike të koncesioneve etj.

 Trajnimi do të zhvillohet më datë 11 Dhjetor 2016 ditë e dielë, ora 11.00-15.00 pranë Ambienteve të Tirana International ( 15 katëshi).

 Në përfundim pajiseni me certifikatë pjesëmarrje.

 Atë ditë do të shpërndahen bursa për vazhdimin e degës 5 mujore për të marrë profesionin e “FINANCIERIT” pranë Akademisë ELITA.

 Tarifa e regjistrimit  : 5 ( pesë) euro

Të interesuarit të kontaktojnë për konfirmim  në 0694646269.

Leave a Comment