Thirrje për punime në EXPO Milan 2015

Afati i aplikimit: 31 Gusht 2015
Kush mund të aplikojë?

Studentët e regjistruar aktualisht në një program universitar në fushën e studimeve të zhvillimit, të drejtat e njeriut, ligjit apo shkencave politike, bujqësi, mjedis, studime rajonale, etj

Përfitimet: mundësi për të prezantuar punimin tuaj në EXPO Milan 2015

Përshkrimi

Me rastin e EXPO Milano 2015 për temën e “Feeding planetit: Energjia for Life”, dhe në kontekstin e Vitit Evropian për Zhvillim 2015, Komiteti për Zhvillimin në Parlamentin Evropian (DEVE), organizon një debat në panel në pavijonin e BE-së në Milano me temën e “të drejtave të njeriut, të drejtën për ushqim dhe të tokës së të drejtave – cilat instrumente ligjore janë të nevojshme”.

Komiteti është duke sponsorizuar një thirrje për punime kërkimore dhe ese për temën e ngjarjes: Të drejtat e njeriut, e drejta për t’u ushqyer dhe e drejta e pronës. Punimi duhet të ofrojë një analizë origjinale të situatës aktuale dhe të identifikojë boshllëqet në lidhje me instrumentet ligjore të nevojshme ndërkombëtare dhe/ose rajonal për të rritur sigurinë globale të ushqimit dhe për të siguruar qasje në pronë për grupet vulnerabël në vendet në zhvillim. Për më tepër, punimi duhet të fokusohet në rolin e organizatave të tjera ndërkombëtare, BE-së dhe në adresimin e këtyre mangësive dhe formimin e një kornize adekuate ligjore.

Kriteret

Kjo thirrje për punime është e hapur për studentët e regjistruar aktualisht në një program universitar në fushën e studimeve të zhvillimit, të drejtat e njeriut, ligjit apo shkencave politike, bujqësi, mjedis, studime rajonale, etj. Studentët mund të shkrujnë dhe të paraqesin një punim të përbashkët.

Përfitimet

Në bazë të aplikimeve, dy studentë mund të ftohen për të paraqitur punimet e tyre në debatin në panelin e DEVE në Expo Milano më 15 tetor 2015. Punimet e zgjedhura gjithashtu do të publikohen në faqen e internetit të Parlamentit Evropian.

Si të aplikoni?

Afati i fundit për aplikim është 31 gusht 2015, 10:00 am CET. Punimet duhet të jenë të shkruara në gjuhën angleze dhe të kanë një gjatësi prej 12.000 – 20.000 karakteresh, duke përjashtuar citimet dhe hapësirat. Përveç kësaj, një abstrakt i shkurtër dhe një biografi e shkurtër e autorit (deri në 500 karaktere secili) duhen të aneksohen. Autori (ët) e punimit duhet të shtojnë dhe nënshkruajnë një deklaratë që punimi i dorëzuar është plotësisht punë e tyre. Punimi i kompletuar, abstrakti, biografia dhe Deklarata e nënshkruar duhet të dërgohen nëpërmjet postës elektronike në

deve-secretariat@europarl.europa.eu, duke përmendur “Milan EXPO” në rreshtin e subjektit.

Për më shumë informacione, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare.

 

Leave a Comment