Thirrje për pjesëmarrje në trajnim

‘Qendra per Progres Rinor’ Kukes, me mbeshtetjen e Keshillit te Europes, (European Youth Foundation) hap thirrjen per aplikime per trainimin: “Promovimi i tolerances, duke luftuar gjuhen e urrejtjes ne komunitetet e shkollave”.
Trainimi mbahet ne Kukes, ne datat: 17 – 22 Dhjetor 2016. Trainimi synon te rrise nderveprimin dhe kapacitetet e individeve; punonjes rinor, edukator, gazetar dhe aktiviste rinor duke shkembyer eksperienca dhe aftesite me te mira per zhvillimin e nje ambjenti me te mire dhe te sigurte ne komunitetin e shkollave te mesme, dhe duke kontribuar ne fushaten Jo Gjuhes se Urrejtjes (No Hate Speech).
Shpenzimet e udhetimit dhe akomodimi jane te mbuluara (nje pagese prej 200 leke do te aplikohet per te gjithe pjesemarresit).
Te interesuarit duhet te plotesojne formen e aplikimit (e cila ndodhet me poshte) dhe te na e dergoni me email: orgcyp@hotmail.com ose ne facebook Qpr Kukes deri ne mdaten 30 Nentor 2016.
Forme Aplikimi:
Emri/Mbiemri:
Mosha:____ Gjinia: (M/F)__ Profesioni:_________
Motivimi per te marre pjese ne trainim:
1) Pse deshironi te merrni pjese?
2) Si mund te kontriboni gjate trainimit dhe pas tij?
*Nese perzgjidhem angazhohem te marr pjese gjate gjithe sesionit te trainimit: Po__ Jo__

Njoftimi zyrtar: LINK

Leave a Comment