Thirrje për organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri

UN Women do të organizojë për herë të parë trajnim për buxhetimin gjinor me qëllim rritjen e njohurive dhe aftësive të OJQ-ve për të monitoruar impaktin që kanë politikat publike dhe shpenzimet publike në jetën e grave dhe burrave.
Apliko deri në 14 maj, duke klikuar në këtë LINK

Leave a Comment