Thirrje për Avokatë

ECO Partners for Sustainable Development (ECO P) po lancon “Thirrjen per Avokatet” ne kuadrin e projektit “Vezhguesi Rural” duke i ftuar avokatet qe t’u bashkohen dhe te marrin pjese ne aktivitetet e projektit

Qellimi: Rritja e kapaciteteve te avokateve per t’u ofruar mbeshtetje ligjore komuniteteve lokale, aktivisteve dhe OJQ-ve lokale nepermjet sigurimit te aksesit ndaj informacionit (te mbajtur zyrtarisht), promovimit te te drejtes se qyteterave per pjesemarrje publike, debatimit ne gjyq te çeshtjeve qe lidhen me zbatimin e ligjit mjedisor perpara gjykatave vendase ose nderkombetare apo edhe organizmave/institucioneve “pothuajse gjyqesore”, ne lidhje me monitorimin dhe kontrollin e aktiviteteve te  industrive nxjerrese dhe energjitike (EEI) te cilat impaktojne komunitetet rurale ne Shqiperi.

Targeti: Avokate aktive, free-lance apo edhe te angazhuar me pune neper OJQ, studio ligjore apo akademi. Prioritet do t’u jepet avokateve qe ushtrojne profesion ne afersi apo ne vete rajonet e 5 vendodhjeve ku zhvillohen aktivitetet e EEI dhe ku do te implementohet projekti:

  1. Bulqiza (Industria e kromit dhe HEC-et e Lumit Mat);
  2. Prrenjas/Librazhd (HEC-et mbi Lumin Shkumbin ne Parkun Kombetar Shebenik Jabllanice);
  3. Fier/Patos (Industria nxjerrese e naftes ne Patos Marinez).
  4. Vlore/Selenice (HEC-et ne degezimin Shushica te lumit Vjosa.

Afati: 30 Mars 2019
Aplikoni tek: info@eco.al
Adresa ne web per info: https://www.vezhguesirural.org/

Për më shumë informacione, ju lutemi klikoni në këtë LINK

Leave a Comment