Thirrje për aplikime/ Udhëtim studimor

Ne kuader te partneritetit me organizaten CEDEM lider ne projektin RYCO “YOU’th CAN CHANGE THE FUTUR”, Qendra Aarhus Shkoder fton te rinjte shqiptare qe deshirojne te perfshihen ne projekt permes “Study trip” dhe te shkembejne eksperienca mes Shqiperise, Kosoves, Serbise dhe Malit te Zi me qellim uljen e paragjykimeve dhe diskriminimit etnik, te aplikojne on-line permes thirrjes se meposhtme.

Të gjitha shpenzimet janë të mbuluara duke përfshirë akomodimin, vaktet e ushqimit, materialet e nevojshme dhe udhëtimin.

Aplikimet behen deri me 26 gusht 2018 dhe vetem 5 te rinj nga secili shtet do te perzgjidhen per te marre pjese dhe do te kontaktohen nga lideri i projektit.

Për më shumë informacione klikoni në këtë LINK.

Për të aplikuar klikoni në këtë LINK.

Leave a Comment