Thirrje për aplikime/ Programi “LEAD” Albania 2017

Programi
Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) ka hapur aplikimet për Programin “LEAD Albania 2017”. Ky program është konceptuar sipas Programit të Shtëpisë së Bardhë për Lidershipin (angl. White House Fellows Program) në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimi i Programit në Shqipëri është që t’u sigurojë profesionistëve të rinj dhe të talentuar shqiptarë përvoja të drejtpërdrejta në procesin e qeverisjes së Shqipërisë. Individëve të përzgjedhur do t’u ofrohet mundësia për të punuar për një vit si pjesëtarë në kabinetet e titullarëve të institucioneve të larta shtetërore si Kryeministria, Institucioni i Presidentit, Ministri të ndryshme, Banka e Shqipërisë dhe Bashkia e Tiranës. Pjesëmarrja në Programin “LEAD Albania” do të pasurohet me një komponent edukimi, i cili do të shoqërojë përvojën e punës gjatë gjithë vitit.

Profili i kandidatëve
Programi “LEAD Albania” dhe Komisioni Përzgjedhës do të kenë parasysh kriteret e mëposhtme në përzgjedhjen e finalistëve:
Arritje profesionale të rëndësishme në karrierë;
Dëshmi të aftësive për lidership dhe potencial për rritje të mëtejshme;
Interes i provuar për sferën publike dhe/ose shoqërinë civile;
Aftësi për të pasur sukses në nivelet më të larta qeveritare dhe aftësi për të punuar efektivisht në ekip.
Aplikimi kryhet online. Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është 15 mars 2016 ora 17:00. Nuk do të merren në konsideratë aplikimet e paraqitur dorazi apo me email.
Për informacione të mëtejshme rreth Programit, procedurave dhe kushteve për të aplikuar, ju lutemi të shkarkoni njoftimin e plotë ose të vizitoni faqen e internetit të AADF-së: www.aadf.org/lead.

Kliko për të shkarkuar njoftimin e plotë!

Rreth Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF)
Misioni i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) është të ndihmojë zhvillimin e një ekonomie të qëndrueshme të sektorit privat dhe të një shoqërie demokratike në Shqipëri dhe të kontribuojë në stabilitetin e Evropës Juglindore. AADF do të mbështesë disa programe për të çuar përpara misionin e vet: arsim për zhvillim të qëndrueshëm, sipërmarrjen, zhvillimin e lidershipit dhe mbështetjen e turizmit kulturor dhe eko-turizmit. Për më shumë vizitoni faqen e internetit!

COMMENTS

Leave a Comment