Thirrje për aplikime nga Bashkia Fier

Për të interesuarit e projekteve teatrore dhe produksioneve artistike, Bashkia E Fierit ka hapur thirrjen për periudhat:

Maj-Qershor dhe Shtator-Dhjetor 2018.

Kjo thirrje shpallet në kuadër të:

• Projektit “TORUNEE”- Programi IPA II – Cross Border 2017-2020 (Itali/Shqiperi/Mali Zi), në të cilin BASHKIA FIER është Lead Partner;

• Projekteve vjetore të aktiviteteve teatrore që organizon

Bashkia Fier/Drejtoria e Artit dhe Kulturës.

Për më shumë info; www//bashkiafier.gov.al

Leave a Comment