Thirrje për aplikime/ LEAD Albania 2019

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) shpall “Thirrjen për Aplikime” në kuadër të Programit “LEAD Albania 2019”, një Program për Përvojë dhe Zhvillim të Lidershipit në Shqipëri, qëllimi i të cilit është që t’u sigurojë profesionistëve të rinj dhe të talentuar shqiptarë përvoja të drejtpërdrejta në procesin e qeverisjes së Shqipërisë, shoqëruar nga një ndjesi e përfshirjes personale në lidershipin e shoqërisë sonë nëpëmjet një përvoje njëvjeçare, që e vendos përfituesin pranë një pozicioni qeveritar shumë të lartë.

Aplikimet për Programin “LEAD Albania” 2019 janë të hapura deri më 15 mars 2018. Për të mësuar më shumë rreth Programit dhe për të aplikuar, lutemi të vizitoni www.aadf.org/lead.

Image may contain: text

Leave a Comment