Thirrje për aplikim për studentë

PROJEKTI BRIGAID dhe UNIVERSITETI TEKNIK I HOLLANDËS (TUDelft)

AKPT, partnere në projektin BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience”, pjesë e programit ‘HORIZON 2020’ të Komisionit Europian, së bashku me liderin e këtij projekti, Universitetin Teknik të Hollandës (TUDelft), do të organizojnë punëtorinë “Përmbytjet: Qytetet përkudrejt ndërhyrjeve private”, me datë 26-30 Prill 2018, pranë mjediseve të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN), Tiranë.

Qëllimi i këtij aktiviteti është të stimulojë diskutimin dhe mendimin mbi zhvillimin e qëndrueshëm urban dhe infrastrukturor, duke konsideruar edhe ndërhyrjet me iniciative personale në territor. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk mund të trajtohet, nëse nuk preken gjithashtu edhe tematikat e lidhura me ndryshimet klimatike dhe përshtatjen ndaj tyre.

Ju ftojmë të aplikoni për pjesëmarrje në punëtori brenda datës 22.04.2018, ora 23.59, nëpërmjet e-mail: brigaid.albania@planifikimi.gov.al

Për më shumë informacion klikoni në këtë LINK

Leave a Comment