Të gjitha shpenzimet e mbuluara/ Forumi nga Këshillimi Evropian për Ditët e Zhvillimit Evropiane (EDD)

 

Përshkrimi

Ditët e Zhvillimit Evropiane (EDD) janë forumi kryesor në Evropë për zhvillim ndërkombëtar dhe bashkëpunim. Atoa janë një inkubator i ideve të reja për të informuar qëllimin e përbashkët të një bote të varfërisë, të lirë, të qëndrueshme dhe të drejtë, ku të gjithë kanë një shans për një jetë të denjë.

Komisioni Evropian do të përzgjedhë 16 përfaqësues të të rinjve në bazë të aftësive të tyre, përvojën dhe angazhimin për çështjet e zhvillimit. Ata do të ftohen të marrin pjesë në panelet e nivelit të lartë të EDD-së 2016 mbi tema të ekspertizës së tyre, ku ata do të ndajnë përvojat dhe idetë e tyre me aktorët kryesore të zhvillimit, politikëbërësve dhe pjesëmarrësve.

Afati i aplikimit: 18 Mars 2016

Eventi: 15–16 Qershor 2016 Bruksel, Belgjikë

Kriteret

  • Aplikantët duhet të jenë 21-26 vjeç;
  • Aplikimet janë të hapura për të rinjtë nga e gjithë bota, pa dallim kombësie;
  • Aplikantët duhet të aplikojnë në një nga gjuhët zyrtare të Këshillit Evropian: Anglisht/ Frengjisht/ Spanjisht/ Gjermanisht/ Portugalisht. Kandidati duhet të jetë në gjendje të flasë qartë dhe tërësisht një nga këto gjuhë, si dhe të ketë një nivel të mirë të folurit të Anglishtes ose Frengjishtes;
  • Aplikantët duhet të jenë në gjendje të udhëtojnë dhe marrin pjesë në EDD 2016, në Bruksel në 15 dhe 16 Qershor 2016.

Kostot

Të gjitha shpenzimet e udhëtimit, vizës, akomodimit, ushqimit, kostot ditore do të mbulohen nga Komisioni Evropian.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar për programin Liderët e Rinj, ju lutemi dorëzoni aplikimin tuaj para 18 Marsit 2016, 23:59 CET.

Për më shumë informacione, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare duke klikuar në këtë LINK.

 

Leave a Comment