Takim publik “Demokracia dhe Media”

DISKUTIM PUBLIK: me qytetarë, studentë e intelektualë mbi rolin e medias në funksionimin e një Demokracie Autentike!

E diel ora 10-12, pranë hotel Theranda.
Hyrja e lirë

1. Rëndësia e medias për demokracinë pjesëmarrëse (mendimi i Habermas dhe filozofëve të tjerë)
2. E drejta e informimit dhe liria e shtypit
3. Rregullimi ligjor në Shqipëri dhe vendet e tjera
4. Monopolet e medias në Shqipëri dhe propozimet për kthimin e tyre në shtratin kushtetues
5. Metodat e diziniformit sistemik dhe shoqëria e spektaklit
6. Rëndësia e medias publike
7. Kush mban peng platformën dixhitale tokësore dhe pozicionet dominante në tregun e telekomunikimit
8. Rënia e medias tradicionale (Tv, gazetat, radio) dhe epoka e informacionit online
9. Rreziku që i kanoset lirisë së internetit pas fushatës “fake news”
10. Pyetje e diskutime të lira mbi tema të ngjashme…

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment