Takim informues për studimet me bursë

Takim informues mbi Bursat Erasmus +
Ju ftojmë të gjithëve të bëheni pjesë në Takimin informues mbi Bursat Erasmus +.
Ditën e Martë datë 23 Maj 2017 ora 14:00 – 15:00 në sallën Aula Magna 001 Fakulteti i Shkencave Sociale do të mbahet një seancë informuese nga specialistët e bursave të programit Erasmus+.
Kjo seancë ka si qëllim informimin e studentëve lidhur me mënyrën e aplikimit, dokumentacionin e nevojshëm dhe të gjithë hapat e tjerë që duhen ndjekur për një aplikim të suksesshëm!
Studentët e interesuar të konfimojnë pjesëmarrjen e tyre në adresën e e-mail: qendrakarrieres.fshs.ut@gmail.com
ose në inbox në fb : qendrakarrieres fshs ut

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment