Kurs online falas mbi Zhvillimin e projekteve kërkimore

Kursi do t’ju mbështesë me çdo hap të procesit të kërkimit, duke zhvilluar një hipotezë dhe duke gjetur burime për të shkruar dhe paraqitur gjetjet tuaja. Ky kurs do të fillojë më 11 shtator 2017. Kohëzgjatja: 8 javë Itensiteti: 1 orë në javë Tema: Zhvillimi i projektit tuaj të kërkimit Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More