Vullnetarë me pagesë/ Interreg Volunteer Youth

Vullnetarë me pagesë/ Interreg Volunteer Youth

A mendoni se keni nevojë për një ndryshim? Bashkohuni me të rinjtë vullnetarë të Interreg! Iniciativa e të rinjve vullnetarë Interreg është pjesë e Nismës së Korpusit të Solidaritetit Evropian, lançuar nga Komisioni Evropian dhe shpallur nga Presidenti Juncker në fjalimin e tij në Parlamentin Evropian në Strasburg në 14 Shtator 2016. Kjo është një mundësi për të rinjtë e moshës 18-30 vjeç, të vilët duhet të shërbejnë si vullnetarë në programe ndërkufitare, transnacionale ose…

Read More