Kurs online falas

Kurs online falas

Në këtë kurs, aplikantët do të mësojnë se si të zbatojnë teknikat e vëmendjes, kështu që mund të përmirësojnë komunikimin e tyre, marrëdhëniet dhe shëndetin emocional. Ky kurs do të fillojë më 13 nëntor 2017. Kohëzgjatja: 4 javë Itensiteti: 3 orë në javë Në fund të kursit mund të pajiseni me çertifikatë. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More