Mundësi punësimi nga USAID

Mundësi punësimi nga USAID

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Projektit të USAID-it “Drejtësi për të Gjithë” dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë kërkohen kandidatë të kualifikuar për dy pozicionet e mëposhtme: Pozicioni: Ndihmës/e pranë Kryetares së Gjykatës Kohëzgjatja e shërbimit: Fillimisht me një afat 6 mujor Kualifikimet Minimale: –Diplomë Master në Drejtësi –Praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër profesionale që lidhet me gjykatën; –Njohuri shumë të mira të rregullave dhe procedurave të funksionimit të gjykatave; –Aftësi shumë të…

Read More

Mundësi punësimi në Lezhë

Mundësi punësimi në Lezhë

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Projektit të USAID-it “Drejtësi për të Gjithë” dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë kërkohen kandidatë të kualifikuar për dy pozicionet e mëposhtme: Pozicioni: Nëpunës Gjyqësor për Marrëdhëniet me Median dhe Publikun Kohëzgjatja e shërbimit: Fillimisht me një afat 6 mujor Kualifikimet Minimale: –Diplomë Master në Drejtësi ose Shkenca Komunikimi/ Gazetari; –Praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër profesionale që lidhet me gjykatën; –Njohuri shumë të mira të rregullave dhe procedurave…

Read More

Mundësi punësimi nga USAID

Mundësi punësimi nga USAID

Pozicioni i punës: Arkitekt Punësimi: Me kohë të pjesshme CEED Albania është një organizatë vendase e cila po implementon në Shqipëri projektin “Agro Tourism Albania” i cili financohet nga USAID dhe Ambasada e Suedisë. Zonat e ndërhyrjes së projektit janë bashkitë e Shkodrës, Malësisë së Madhe dhe Pukës ku planifikohen të ngrihen gjashtë modele të suksesshme të agroturizmit. Me qëllim përgatitjen e projektit për përmirësimin e infrastrukturës së fermave të përzgjedhura, projekti kërkon të punësojë…

Read More

Mundësi punësimi nga USAID

Mundësi punësimi nga USAID

Periudha e Aplikimit 14 prill – 22 prill 2017 Projekti i USAID-it “Drejtësi për të gjithë” dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri kërkojnë Aplikantë për një pozicion të përkohshëm si Punonjës/e Gjykate në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë. Kohëzgjatja e shërbimit do të jetë gjashtë muaj. Punonjësi do të jetë përgjegjës për informimin e vizitorëve të gjykatës rreth masave dhe rregullave të brendshme të gjykatës në kuadrin e Nismës Për një Drejtësi pa Vonesa të…

Read More

Mundësi financimi për projekte nga USAID

Mundësi financimi për projekte nga USAID

Aplikimet janë të vlefshme deri në: 10 Prill 2017 KËRKESË PËR APLIKIME (RFA-JAG-2017-005) Projekti i USAID-it në Shqipëri “Drejtësi për të gjithë” fton Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) të aplikojnë për: Grantin “Ngritja e Shërbimit për Verifikim Faktesh në Shqipëri” Projekti “Drejtësi për të Gjithë” i USAID-it (në tekstin e mëposhtëm “Projekti”) është një projekt pesë vjeçar (2016-2021) i hartuar për të përmirësuar performancën e gjykatave përmes zbatimit të standardeve gjithëpërfshirëse të performancës gjyqësore lidhur…

Read More

Konferencë Ndërkombëtare nga USAID

Konferencë Ndërkombëtare nga USAID

Thirrje për abstrakte Edukimi qytetar dhe Praktikat e demokracisë në vendet post-sovjetike Shoqata e Arsimit Lektorë Qytetare (CELA) fton dorëzimin e abstrakteve për Konferencën e Tretë Shkencore Ndërkombëtare për Edukimin Qytetar dhe praktikave të Demokracisë në vende post-sovjetike  që do të mbahet në qershor 24-25 në Tbilisi, Gjeorgji. Afati i paraqitjes: 30 Prill , 2017 Kush mund të marë pjesë: Edukatorët, Hulumtuesit, Studentët e avancuar të doktoratës Data e Konferencës : Qershor 24-25 2017 Vendi…

Read More

Mundësi punësimi nga USAID

Mundësi punësimi nga USAID

Nisma “DREJTËSI PA VONESA” kërkon të punësojë një “Punonjës Gjykate” në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Kurbin. Periudha e aplikimit: 24-31 janar 2017 Projekti i USAID-it “Drejtësi për të gjithë” dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri kërkojnë Aplikantë për një pozicion të përkohshëm, 6-mujor, si Punonjës/e Gjykate në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin. Punonjësi do të jetë person kontakti dhe përgjegjës për të informuar qytetarët, palët, avokatët, prokurorët, përfaqësuesit e institucioneve shtetërore dhe palë te tjera të…

Read More

Mundësi punësimi në projektin e USAID

Mundësi punësimi në projektin e USAID

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Projektit të USAID-it për Përmirësimin e Performancës në Gjykata, “Drejtësi për të Gjithë (“Projekti”) dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësorë Korçë kërkohen kandidatë të kualifikuar për pozicionin e mëposhtem: Pozicioni: Nëpunës Gjyqësorë për Marrëdhëniet me Median dhe Publikun Kohëzgjatja e shërbimit: Fillimisht me një afat 6 mujor (mundësia e zgjatjes së këtij afati do të përcaktohet në bazë të suksesit të programit dhe nevojave të mëtejshme të gjykatës dhe Projektit) Kualifikimet…

Read More

Grante/ Thirrje për aplikime nga USAID

Grante/ Thirrje për aplikime nga USAID

Projekti i USAID-it në Shqipëri “Drejtësi për të gjithë” fton Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) të aplikojnë për: Grantin “Nisma për të adresuar korrupsionin dhe transparencën në sektorin e drejtësisë ose institucione/shërbime të tjera publike” Projekti i USAID-it “Drejtësi për të gjithë” është një projekt pesëvjeçar (2016-2021), i cili ka synim të përmirësojë veprimtarinë e gjykatave shqiptare përmes zbatimit të standardeve gjyqësore gjithëpërfshirëse në drejtim të efikasitetit, transparencës, aksesit dhe përgjegjshmërisë. Gjithashtu, projekti i ofron…

Read More
1 2