Thirrje për projekt propozime në fushën e turizmit

Thirrje për projekt propozime në fushën e turizmit

Një nga aspektet më kritike të turizmit në Shqipëri është sezoni turistik relativisht i shkurtër. Një turizëm i suksesshëm dhe kualitativ sigurisht varet nga tërheqja e tregut gjatë gjithë vitit. Natyrisht që ka përqendrim të turistëve gjatë sezonit veror por, Shqipëria ka nevojë të njihet si një destinacion për tu vizituar, gjatë gjithë vitit. Qëllimi kryesor i kësaj thirrjeje është të forcojë konkurrencën dhe qëndrueshmërinë e sektorit të turizmit në Shqipëri, duke inkurajuar zgjerimin e…

Read More