Forum për të rinj në Trieste, Itali

Forum për të rinj në Trieste, Itali

Kjo skemë klasike, që i takon Etikës dhe Filozofisë Praktike ose Filozofisë së Veprimit, përdoret ende për të nxitur diskutim të hapur mbi etikën dhe kompleksitetin në ditët e sotme. Cila është marrëdhënia ndërmjet mallit / mallrave, përfundimeve / vlerave dhe lumturisë në një botë komplekse në të cilën sistemi i marrëdhënieve është vazhdimisht duke u zgjeruar dhe duke hapur rrjete të reja ndërveprimi? Gjatë Forumit, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë për të diskutuar dhe…

Read More

Forumi Botëror Rinor në Trieste, Itali/ “Drejt Dialogut 2016”

Forumi Botëror Rinor në Trieste, Itali/ “Drejt Dialogut 2016”

Përshkrimi Forumi 2016 fokusohet në temën e “Punës”, marrë në konsideratë nga këndvështrime të ndryshme: në perspektivën ekonomike, në funksion të proceseve prodhuese; në perspektivë kulturore, në funksion të një mënyrë të veçantë për të konceptuar procese të tilla; në fund, si punën e njeriut: punëtori përtej punës. “Puna dhe qyteti” i referohet kuadrit të  përgjithshëm të debatit “qytet/ qytetari”. Që do të thotë të gjithë e marrëdhënieve midis subjekteve dhe hapësirave ku ata jetojnë…

Read More