Të gjitha kostot e mbuluara/ Trajnim për studiues dhe kërkues të Ballkanit Perëndimor

Të gjitha kostot e mbuluara/ Trajnim për studiues dhe kërkues të Ballkanit Perëndimor

Përshkrimi Programi Rajonal për Promovimin e Kërkimeve (RRPP) në Ballkanin Perëndimor është duke organizuar një trajnim të financuar plotësisht mbi metodat kërkimore të shkencave sociale të përshtatura për hulumtuesit e rinj në Ballkanin Perëndimor. Kursi zgjat 8 ditë, dhe do të mbahen në 11-18 prill 2016, në Sarajevë, Bosnjë Hercegovinë. Akademia e Kërkimit është projektuar si një shkollë verore e përbërë nga disa module të lidhura një-ditore. Gjatë programit për studiuesit e rinj të Akademisë…

Read More

Trajnim/ “Identiteti, Përfshirja dhe Diversiteti në komunitetet tona”

Trajnim/ “Identiteti, Përfshirja dhe Diversiteti në komunitetet tona”

Kush mund të aplikojë? Punonjësit aktivë / lider të Rinj nga Serbia, Portugalia, Mali i Zi, Maqedonia, Rumania, Greqia, Malta, Kroacia, Italia, Polonia, Britania e Madhe, Franca, Estonia, Shqipëria, Sllovenia, Bosnja dhe Hercegovina Eventi: 18-26 Janar 2016 Novi Sad, Serbi Përshkrimi CJCD është një shoqatë jo-qeveritare dhe jo-fitimprurëse, e themeluar në prill të vitit 2011 për forcimin e qëllimeve të saj në fushën e fuqizimit të shoqërisë civile: promovimin e të drejtave të njeriut dhe…

Read More
1 6 7 8