Trajnim ndërkombëtar falas

Trajnim ndërkombëtar falas

Programi i financuar Euro-Med Exchange është duke u dhënë talenteve të rinj dhe aktorëve kyç, si p.sh. anëtarë të organizatave të shoqërisë civile, mundësitë e shkëmbimit / trajnimit në 42 vende Euro-Mesdhetare, me qëllim të mbështetjes së shkëmbimit të njohurive, forcimit të dialogut dhe bashkëpunimit ndërkulturor që janë vendimtare për zhvillim të qëndrueshëm në rajon. Programi është i dizajnuar për të mbështetur sinergjitë, aktivitetet ndërdisiplinore dhe idetë e reja të projektit që lidhen me dialogun…

Read More

Trajnime të financuara në fushën e mjekësisë

Trajnime të financuara në fushën e mjekësisë

Afati i fundit i aplikimit: 20 shtator 2017 Hapur për: anëtarët e një vendi anëtar të ESC-së Bursë: përfituesit e granteve do të marrin një shumë prej 1.500 euro në muaj Shoqata Evropiane e Kardiologjisë (ESC) po fton aplikantët të aplikojnë për grantet e trajnimit EACVI në Evropë për seancën akademike të vitit 2017. Këto grante janë në dispozicion për studentët nga shteti anëtar i ESC-së ose nga një vend anëtar anëtar i ESC-së për…

Read More

Kurs trajnimi online mbi politikat ndërkombëtare

Kurs trajnimi online mbi politikat ndërkombëtare

A jeni një ndërtues i ri i paqes që ndjen një angazhim të fortë për ndërtimin e partneriteteve kuptimplote midis brezave të ardhshëm për paqen? Dëshironi të ndërtoni njohuritë dhe aftësitë tuaja për të mbajtur diskutime kuptimplota me vendim-marrësit? Nëse është kështu, UNOY ndërtuesit e paqes ju fton të aplikoni për të marrë pjesë në Aktin e vitit 2250, një kurs trajnimi online, i cili do t’ju ndihmojë përkthimin e politikave ndërkombëtare në realitetet lokale….

Read More

Program i financuar trajnimi dhe shkollimi në Japoni

Program i financuar trajnimi dhe shkollimi në Japoni

Afati i fundit i aplikimit: 20 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: shtetas të vendeve anëtare në zhvillim Çmimi: Shuma për një bursë është 10,000 USD, pagesa e trajnimit, tarifat e konferencës, tarifat e transportit, pagesa ditore e jetesës, kompensimi i librave dhe ndihmat tjera ITTO ofron bursa përmes Fondit të Fellowships për të promovuar zhvillimin e burimeve njerëzore dhe për të forcuar ekspertizën profesionale në vendet anëtare të pylltarisë tropikale dhe disiplinave përkatëse. Qëllimi…

Read More

Trajnim falas në Serbi

Trajnim falas në Serbi

‘Instituti per Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit’ ne bashkpunim me 5 organizata partnere ne kuader te programit Erasmus + (Erasmus+ – Key Action 2 – Capacity Building in the field of youth) organizon ne datat 2-11 Korrik ne Kikinda, Serbi trajnimin me teme ‘Efektet e ndryshimeve klimaterike ne sektorin e bujqesise’. Tematikat kryesore qe do trajtohen lidhen me faktoret qe ndikojne ne ndryshimet klimaterike dhe si sektori i bujqesise ndikohet nga keto ndryshime. Qellimi i…

Read More

Trajnim mbi funksionimin e Institucioneve të BE

Trajnim mbi funksionimin e Institucioneve të BE

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) me mbështetjen e European Movement International dhe Programit Europe for Citizens ju fton të merrni pjesë në aktivitetin Modeli Simulues i Institucioneve të BE-së 2017, që do të organizohet në kuadër të Muajit të Europës.  Qëllimi i kësaj iniciative është rritja e njohurive të studentëve mbi vendimmarrjen dhe procedurat legjislative në institucionet e BE-së, si dhe përmirësimin e aftësive të tyre negociuese. Aktiviteti përmban një Trajnim mbi proceduarat, rregulloren e…

Read More

Mundësi punësimi nga TACSO Albania

Mundësi punësimi nga TACSO Albania

Thirrje për një Ekspert Lokal (Senior) për Organizimin e trajnimit “Marrëdhëniet me Median dhe Publikun për Organizatat e Shoqërisë Civile” Afati i fundit për aplikim – 02 qershor 2017 Zyra e TACSO Albania po kërkon një Ekspert Lokal të Lartë me punësim afatshkurtër për të hartuar dhe zhvilluar një trajnim mbi Marrëdhëniet Publike dhe Mediatike për Organizatat e Shoqërisë Civile në kuadër të shikimit të projektit TACSO duke kultivuar një klimë bashkëpunimi të mirë midis…

Read More

Trajnim me temë “Orientimi në karrierë”

Trajnim me temë “Orientimi në karrierë”

Organizata LIBURNETIK do të organizojë trajnimin “Orientimi në karrierë” duke sjell një mënyrë kreative të orientimit në karrierë për të gjithë ata të rinj gjimnazistë që janë drejt zgjedhjes së profesionit dhe studentët të cilët janë në dilemë në përzgjedhjen e specializmit të tyre. Çështjet kryesore që do të trajtohen: • Zgjedhja e një karriere/profesioni-Faktorët që duhet të konsideroni • Eksplorimi i interesave, aftësive dhe prirjeve drejtë profesionit të ardhshëm. • Planifikimi në karrierë dhe…

Read More

Trajnim me temë Legjislacioni dhe Proçedurat e Inspektimit/ Tiranë

Trajnim me temë Legjislacioni dhe Proçedurat e Inspektimit/ Tiranë

LEKTOR: znj. Diana Dalla dhe z.Ervin Uldedaj DATA: 25-26 Prill 2017 ORARI: 16:00- 20:00 Ky trajnim vjen si rezultat i marrevëshjes që Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Tiranës (DHTIT) ka me Inspektoriatin Qëndror Tiranë. Qëllimi i programit Objektivi kryesor do jetë njohja me procedurat e inspektimit, parimet bazë të inspektimi, të drejtat dhe detyrimet e subjektit të inspektimit dhe inspektorit duke pasur si fokus kryesor sigurimin e standardit për produktet ushqimore. Përshkrimi i Programit…

Read More

Trajnim me temë:Rregullat e BE-së për import-eksportin e produkteve me origjine shtazore dhe bimore

Trajnim me temë:Rregullat e BE-së për import-eksportin e produkteve me origjine shtazore dhe bimore

TEMA: Rregullat e BE-së për import-eksportin e produkteve me origjine shtazore dhe bimore LEKTOR: Znj. Ljubica Nuri DATA: 25 Prill 2017 ORARI: 09:30- 15:30 Ky trajnim vjen si rezultat i marrevëshjes që Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Tiranës (DHTIT) ka me Unionin e Dhomave të Tregtisë së Gjermanisë (DIHK) për organizimin e aktiviteteve të përbashkëta në kuadër të Enterprise Europe Network. QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT Njohja me legjislacionin komunitar te import-eksportit te produkteve…

Read More
1 2 3 4 8