Mundësi trajnimi për të rinj

Mundësi trajnimi për të rinj

Trajnim për të gjithë të rinjtë, të cilët do të kenë mundësinë të mësojnë më shumë rreth stereotipeve gjinore, faktorëve që çojnë në krijimin e tyre, mënyrën se si ndikojnë në jetën e njerëzve dhe se cilat janë mënyrat e mundshme për thyerjen e stereotipeve me bazë gjinore. Trajnimi do të zgjasë rreth 8 orë. Dreka dhe materialet e trajnimit janë të mbuluara nga organizatorët. Pjesëmarrësit do të pajisen me Çertifikatë. Trajnimi është pa pagesë….

Read More