Thirrje për shprehje interesi/ Trajnim falas

Thirrje për shprehje interesi/ Trajnim falas

A është organizata juaj shoqatë/organizatë personash me aftësi të kufizuara? A dëshiron organizata juaj të forcojë kapacitetet e veta për një përfaqësim më të mirë të personave me aftësi të kufizuara? A është organizata juaj e interesuar të advokojë për përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara në shoqërinë shqiptare? Nëse i përgjigjeni “Po” këtyre tri pyetjeve, ju jeni një organizatë e përshtatshme për të përfituar një program trajnimi FALAS (të gjitha shpenzimet e mbuluara)…

Read More

Trajnime falas mbi aplikimin në projekte

Trajnime falas mbi aplikimin në projekte

Thirrje për pjesëmarrje në trajnimin për Projekt – Propozime në EIDHR 2016-2017 Trajnim mbi procedurat e aplikimit me Projekt – Propozime në kuadër të Thirrjes EIDHR 2016-2017 Afati i fundit për aplikime: 11 gusht 2017 Për të mbështetur procesin e aplikimit të organizatave të shoqërisë civile, të cilat aplikojnë për projekte të financuara nga BE, Zyra e TACSO Albania do të organizojë sesione trajnimi mbi procedurat e aplikimit për Thirrjen Kombëtare për Projekt – Propozime…

Read More

Kurs trajnimi falas në Spanjë

Kurs trajnimi falas në Spanjë

Afati i fundit i aplikimit: 28 korrik 2017 Kush mund të aplikojë: pjesëmarrësit në moshën 18 dhe 30 vjeç nga një nga vendet anëtare të Këshillit të Evropës dhe fqinjëve jugor Vendi: 18 – 23 shtator 2017 në CEULAJ, Mollina (Spanjë) A jeni një person që luan një rol aktiv në një organizatë rinore, të gatshëm për të fituar shkathtësi për të promovuar dhe përhapur parimet e Edukimit të Zhvillimit Global (GDE) për të rinjtë e tjerë?…

Read More

Trajnim falas në Gjermani

Trajnim falas në Gjermani

Hapet thirrja për bursa për trajnim në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani. Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për stafin administrativ të Universitetit të Tiranës që merren me marrëdhëniet me jashtë dhe koordinatorët akademik në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë dhe Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Llojet e mobilitetit përfshijnë:…

Read More

Trajnim falas i ofruar nga Google

Trajnim falas i ofruar nga Google

Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Shpërblimi: programi i stazhit të paguar Google ka kënaqësinë të ofrojë MBA Internship në Shanghai, Kinë, Pekin, Xinyi Qarku, Taipei City, Tajvan, Hong Kong për vitin 2017. Praktikantët duhet të jenë studentë të vitit të parë në një Master të Administrimit të Biznesit 2 vjeçar me kohë të plotë (MBA), duke u diplomuar në mes të dhjetorit 2017 dhe qershorit 2018. Kjo është një program stazhi i ofruar për…

Read More

Trajnim falas/ Specialist finance dhe ligji

Trajnim falas/ Specialist finance dhe ligji

Tashmë është mundësia juaj për t’u përgatitur si “SPECIALIST FINANCE DHE LIGJI”. MUNDËSI PUNËSIMI DHE VETËPUNËSIMI… Trajnim intesiv për organizimin e suksesshëm të një biznesi të ri apo i një iniciative personale… Akademia Profesionale Elita organizon trajnimin 5 javor për fuqizimin e kapaciteteve të grave dhe të rinjve për tu punësuar apo vetëpunësuar. Akademia Elita ofron trajnim intesiv për fuqizim kapacitetesh, dhënien e profesionit “specialist finance dhe ligji” dhe lidhjen e pjesëmarrësve me tregun e…

Read More

Trajnim online falas

Trajnim online falas

“Mobilizimi i komunitetit” është procesi i angazhimit të qytetarëve për të identifikuar prioritetet, burimet, nevojat dhe zgjidhjet për çështje prioritare, duke sjellë së bashku individë liderë në komunitet, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, bizneseve, grupimeve profesionale, fetare, e zyrtarë qendrorë e vendorë. Qëllimi i trajnimit Rritja e njohurive dhe aftësive të pjesëmarrësve mbi rëndësinë, parimet dhe instrumentat e qeverisjes me pjesëmarrje, për zbatimin me efektivitet të iniciativave që synojnë fuqizimin e demokracisë vendore dhe…

Read More

Trajnim dhe intership falas mbi politikën

Trajnim dhe intership falas mbi politikën

Specializim 3 mujor dhe internship falas për Politikën dhe organizimin e fushatave elektorale pranë institutit të Forca Rinia -Trajnimi dhe intershipi është falas -Kushtet të cilat duhet të plotësoj gjithsecili nga pjesmarrësit për tu bërë pjesë : 1.Mosha 18-40 vjec 2.Mos jetë anëtar i asnjë partie politike 3.Të ketë deshirën të koalifikohet dhe të aktivizohet në politikën Shqiptare Institutit i Forca Rinia organizon specializimin politik për t’u përgatitur edhe për t’u përfshirë aktivisht në fushatën…

Read More

Trajnim falas në Fier

Trajnim falas në Fier

Projekti LevizAlbania në bashkëpunim me Partnerët Shqipëri organizon trajnimin rajonal dy-ditor me temë “Shkrimi dhe Manaxhimi i Projekteve”, që do të zhvillohet në datë 29 -30 Mars 2017, në ambientet e Qendrës Epoka e Re, në Fier. Trajnimi do të zgjasë nga ora 10:00 – 15:00. Qëllimi i trajnimit është rritja e njohurive dhe aftësive të pjesëmarrësve mbi konceptet dhe teknikat për të shkruar projekt- propozime fituese dhe për t’i manaxhuar suksesshëm ato. Ky trajnim…

Read More

Trajnim politik falas në Tiranë

Trajnim politik falas në Tiranë

Trajnim FALAS për të gjithë të interesuarit në fushën e politikës… FUSHATA ELEKTORALE EDHE PROCESET POLITIKE… Nxitoni! Tashmë është mundësia juaj për t’u përgatitur për fushatën elektorale, për të qenë një kandidat i suksesshëm ose për të menaxhuar fushatën e një kandidati… Akademia Profesionale Elita organizon trajnimin 6 javor për fushatë elektorale edhe proceset politike. Kushdo individ i cili është mbi 18 vjeç deri në 65 vjeç mund të aplikojë, e nëse përzgjidhet nga bordi…

Read More
1 2