Thirrje për aplikime/ Praktikë në European Western Balkans

Thirrje për aplikime/ Praktikë në European Western Balkans

European Western Balkans, një portal rajonal në integrimin evropian të shteteve të Ballkanit Perëndimor, është duke kërkuar për praktikantë. Studentët dhe të diplomuarit kohët e fundit në shkenca shoqërore, që janë nga një prej shteteve të Ballkanit Perëndimor – Serbia, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia dhe Shqipëria – inkurajohen të aplikojnë. Përvoja paraprake e punës ose studimeve në gazetari dhe / ose çështje lidhur me BE-në janë të preferueshme, por jo të detyrueshme. Aftësi të…

Read More

Thirrja për mbështetje të përkthimeve letrare nga gjuha Shqipe në gjuhë të Huaj

Thirrja për mbështetje të përkthimeve letrare nga gjuha Shqipe në gjuhë të Huaj

Në vijim të nismave të ndërmarra për mbështetjen dhe promovimin e letërsisë shqipe jashtë vendit si hartimi iFaqes në internet të veprave të letërisë shqipe bashkëkohore në gjuhën angleze, hartimi i Katalogut të autorëve shqiptarë në gjuhën angleze, mbështetja e procesit krijues të autorëve shqiptarë, Ministria e Kulturës hap për herë të parë Fondin e Përkthimit Letrar nga Gjuha Shqipe në Gjuhë të Huaj. Ky fond synon mbështetjen e përkthimit të veprave më të rëndësishme…

Read More

Thirrje për pjesëmarrje në “Forumin e Aktivizmit Rinor”

Thirrje për pjesëmarrje në “Forumin e Aktivizmit Rinor”

Në Shqipëri ashtu si edhe në shumë vende të tjera në zhvillim është me rëndësi që qytetari të jetë aktiv në mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të komunitetit duke krijuar në këtë mënyrë kushtet për një demokracie të vërtetë dhe funksionale. Natyrisht që në këtë proces është me rëndësi që të rinjtë të kultivojnë prirjen për të qenë pjesëmarrës në mënyrë që të ndryshojnë pozitivisht realitetin në të cilin jetojnë. Pikërisht në këtë kuadër…

Read More

Thirrje për Analistë të Politikave Publike

Thirrje për Analistë të Politikave Publike

APPA – Albanian Platform for Policy Advocacy   Think Tank, i themeluar ne janar 2015. Projekti themelues i këtij TT, që quhet “Little Brother is Watching You”, është platforma e profesionistëve të rinj, të cilët monitorojnë dhe vlerësojnë politikat publike dhe aktivitetin e qeverisë duke ofruar gjithashtu zgjidhje alternative. Ekipi ynë është i përbërë nga profesionistë të rinj. Secili analist monitorues është përgjegjës për një ministri, kjo bazuar tek aftësia për të analizuar Politikat Publike…

Read More

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus +

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus +

* A jeni të interesuar të përfitoni nga bursat e Programit Erasmus +? Kjo është mundësia juaj! Sapo është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani. Programi Erasmus + është programi më i ri i lançuar nga Komisioni Europian i cili u jep mundësinë studentëve për të zhvilluar aftësitë e tyre dhe rritur perspektivat e tyre të punësimit. Llojet e mobilitetit përfshijnë: –          Shkëmbimin e…

Read More
1 2 3