Bursë Ballkanike për Gazetari Ekselente

Bursë Ballkanike për Gazetari Ekselente

A keni një ide për një lajm të madh? A dëshironi ta raportoni me standardet më të larta, me mbështetje editoriale cilësore dhe me një buxhet bujar për shpenzimet që ju mundëson të eksploroni lajmin në thellësi? A dëshironi që lajmi yt të publikohet në të gjithë Europën juglindore dhe ndoshta të ketë ndikim ndërkombëtar? Nëse doni të përparoni karrierën tuaj dhe të punoni në një histori që mund të sjellë ndryshim, tani është koha…

Read More

Thirrje për projekt-propozime

Thirrje për projekt-propozime

Save the Children dhe Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara po zbatojnë projektin “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Evropian. Projekti synon të kontribuojë në fuqizimin e shoqërisë civile, për të marrë pjesë aktivisht dhe të influencojë mirë-funksionimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Fokusi i këtij projekti është të punojë me organizatat e shoqërisë civile të përfshira në…

Read More

Praktikë në European Movement Albania

Praktikë në European Movement Albania

EMA (European Movement Albania) hap Thirrjen për Praktikën 3-mujore për periudhën tetor-dhjetor 2017, duke ju ofruar një mundësi për hulumtim më të gjerë në fushën e procesit të integrimit të vendit dhe politikave të BE-së. Në përfundim të praktikës, mundësohet dhe pajisja me një Certifikatë dhe Vërtetim Praktike. KUSH mund të aplikojë? Të gjithë të rinjtë… – që janë të paktën në vitin e tretë të studimeve universitare me fokus (drejtësi, shkenca sociale dhe ekonomike,…

Read More

Thirrje për Vullnetarë

Thirrje për Vullnetarë

eni të ndjeshëm në zhvillimin e të rinjve, përgatitjen e tyre për të përballuar sfidat duke arritur potencialin të plotë? Duke u bërë vullnetar në klasat e shkollave të mesme të rrjetit JA ju do të luani një rol kyç në zhvillimin e të rinjve shqiptarë. Vullnetarët e JA janë pjesë në programet e klasave të 11ta dhe 12ta dhe japin modelin praktik të njohurive mbi edukimin financiar, sipërmarrjes dhe zhvillimit të karrierës, duke fuqizuar…

Read More

Thirrje për aplikime/ Shkollë Verore në Tiranë

Thirrje për aplikime/ Shkollë Verore në Tiranë

1-7 Maj 2017 Vendndodhja: Tiranë Personi i kontaktit: Daniela Ruçi E-mail: DRuci@rec.org Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të projektit “Shoqëria civile shqiptare për një Mjedis Evropian (ACHIEVE)”, mbështetur nga Delegacioni i BE-së në Shqipëri, si pjesë e trajnimeve të Paketës së Punës për Rritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile, organizon në javën e parë të muajit maj shkollën verore me temë “Mëso, përfshihu, ndiq dhe ti shtigjet e aktivizmit mjedisor”. Kjo shkollë…

Read More

Thirrje për pjesëmarrje në programin e forcimit të kapaciteteve për rrjetet dhe koalicionet e OSHC-ve

Thirrje për pjesëmarrje në programin e forcimit të kapaciteteve për rrjetet dhe koalicionet e OSHC-ve

Rrjetet dhe koalicionet e organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) përfaqësojnë një vlerë të  shtuar për forcimin e bazës së operimit dhe rritjen e sinergjisë përmes shkëmbimit  të vlerave dhe objektivave të përbashkëta. Duke synuar përmbushjen e qëllimeve dhe objektivave, rrjetet dhe koalicionet e formalizuara dhe jo të formalizuara të OSHC-ve kanë nevojë për rritje të kapaciteteve me qëllim rritjen e efektivitetit dhe fuqizimin e qendrueshmërisë së tyre. Në kuadër të komponentit të forcimit të kapaciteteve…

Read More

Thirrje nga Junior Achievement/ “Drejtues për një ditë”

Thirrje nga Junior Achievement/ “Drejtues për një ditë”

Apliko: 17/01/2017-10/02/2017 Dergoni: CV dhe Leter Motivimi në info@junior-albania.org Junior Achievement njofton nxënësit maturantë që zhvillojnë lëndën “Njohuri për Biznesin 2” se ka hapur aplikimet për pjesëmarrjen në aktivitetin kombëtar “Drejtues për një ditë”. Çdo nxënës që aplikon për të qenë pjesë e këtij aktiviteti, nëpërmjet një CV-je dhe letre motivimi, duhet të përshkruajë shkurtimisht aspiratat që ka për të ardhmen, prirjet ose aftësi të veçanta që shfaq, çfarë e motivon atë dhe pse mendon…

Read More

Thirrje per pjesmarres/ Trajnim në Tiranë

Thirrje per pjesmarres/ Trajnim në Tiranë

Projekte Vullnetare Nderkombetare me mbeshtetjen e Europian Youth Foundation do te organizoj trajnimin “Lufta kunder steriotipeve”- Urrejta shperndahet ne rast se nuk flet”. Trajnimi do te organizohet ne daten 13- 20 Janar 2017 ne Tirane. Ky trajnim ka si qellim te rrise kapacitetet e rreth 25 te rinjve nga e gjithe Shqiperia ne lidhje me steriotipet dhe paragjykimet kryesisht ato me baze gjinore, perkatesive etnike dhe seksuale. Gjate trajnimit te rinjte do tw angazhohen ne…

Read More

Thirrje për pjesëmarrje në trajnim

Thirrje për pjesëmarrje në trajnim

‘Qendra per Progres Rinor’ Kukes, me mbeshtetjen e Keshillit te Europes, (European Youth Foundation) hap thirrjen per aplikime per trainimin: “Promovimi i tolerances, duke luftuar gjuhen e urrejtjes ne komunitetet e shkollave”. Trainimi mbahet ne Kukes, ne datat: 17 – 22 Dhjetor 2016. Trainimi synon te rrise nderveprimin dhe kapacitetet e individeve; punonjes rinor, edukator, gazetar dhe aktiviste rinor duke shkembyer eksperienca dhe aftesite me te mira per zhvillimin e nje ambjenti me te mire…

Read More

Thirrje për pjesëmarrje në projekt

Thirrje për pjesëmarrje në projekt

Qendra “Konsumatori shqiptar”, ne bashkepunim me Leviz Albania ne kuader te projektit: “Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të transportit rrethqytetas në Bashkinë e Durrësit” kerkon te perfshije 15 te rinj te moshes 18-26 vjec per te monitoruar kete transport. Te interesuarit te dergojne nje CV dhe nje leter motivimi ku te listojne 3-5 arsye per te qene pjese e ketij projekti ne adresen elektronike: qendrakonsumatorishqiptar@gmail.com. Afati i fundit i aplikimit eshte data 15 Nentor 2016.

Read More
1 2 3