Thirrje publike për ekspertë vendas për monitorimin e procesit të vettingut

Thirrje publike për ekspertë vendas për monitorimin e procesit të vettingut

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë shpall thirrjen publike për ekspertë vendas për monitorimin e procesit të vettingut. Ekspertët vendas që do të përzgjidhen do marrin fillimisht pjesë në veprimtari për rritjen e kapaciteteve profesionale për monitorimin e fazave të ndryshme të procesit të Vettingut, sipas një metodologjie të detajuar. Në fokus të këtij monitorimi, do të jenë seancat dëgjimore publike që do të zhvillohen nga organet…

Read More