Mundësi punësimi nga TACSO Albania

Mundësi punësimi nga TACSO Albania

Thirrje për një Ekspert Lokal (Senior) për Organizimin e trajnimit “Marrëdhëniet me Median dhe Publikun për Organizatat e Shoqërisë Civile” Afati i fundit për aplikim – 02 qershor 2017 Zyra e TACSO Albania po kërkon një Ekspert Lokal të Lartë me punësim afatshkurtër për të hartuar dhe zhvilluar një trajnim mbi Marrëdhëniet Publike dhe Mediatike për Organizatat e Shoqërisë Civile në kuadër të shikimit të projektit TACSO duke kultivuar një klimë bashkëpunimi të mirë midis…

Read More

Thirrje për pjesëmarrje në programin e forcimit të kapaciteteve për rrjetet dhe koalicionet e OSHC-ve

Thirrje për pjesëmarrje në programin e forcimit të kapaciteteve për rrjetet dhe koalicionet e OSHC-ve

Rrjetet dhe koalicionet e organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) përfaqësojnë një vlerë të  shtuar për forcimin e bazës së operimit dhe rritjen e sinergjisë përmes shkëmbimit  të vlerave dhe objektivave të përbashkëta. Duke synuar përmbushjen e qëllimeve dhe objektivave, rrjetet dhe koalicionet e formalizuara dhe jo të formalizuara të OSHC-ve kanë nevojë për rritje të kapaciteteve me qëllim rritjen e efektivitetit dhe fuqizimin e qendrueshmërisë së tyre. Në kuadër të komponentit të forcimit të kapaciteteve…

Read More