Mundësi praktike në studio ligjore

Mundësi praktike në studio ligjore

Qendra e Karrierës Fakulteti i Drejtësisë në bashkëpunim me Studion Ligjore Isufi International Law ka hapur një mundësi Internshipi për studentët e Fakultetit të Drejtësisë për një periudhë 3 mujore. Studentët duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë: 1.të kenë njohuri te fushes ligjore dhe financiare 2. të kenë njohuri të legjislacionit në fushën e sigurimeve 3. te kenë aftësi të mira kërkuese(research) 4. të jenë njohës të gjuhës Angleze Afati i fundit i aplikimit…

Read More

Mundësi punësimi në studio ligjore

Mundësi punësimi në studio ligjore

Qendra e Karrierës në Fakultetin e Drejtësisë në bashkëpunim me Studion Ligjore “Safe Partners”, shpall një pozicion vakant Jurist/e, Avokat/e ose Asist.Avokate. Studio “Safe Partners” është e perqendruar tek konsulencat ligjore dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve përsa i përket shpërblimit të dëmit jashtëkontraktor. I punësuari do të jetë përgjegjës për hartimin e materialeve, dhe realizimin e detyrave për përmbushjen me sukses të objektivave të studios. Gjithashtu, i punësuari duhet të ketë njohuri shumë të mira në…

Read More

Praktikë 3-mujore në Studio Ligjore

Praktikë 3-mujore në Studio Ligjore

Zyra e Karrierës, Fakulteti Drejtësisë në bashkëpunim me Studion Ligjore “Safe Partners” është e hapur për të mirëpritur studentë që duan të kryejnë internship. Kjo eksperiencë do t’i shërbeje për të vënë në praktikë dijet e marra në universitet, për t’u orientuar e komunikuar me institucione te ndryshme, për të mësuar që të hartojnë shkresa të ndryshme drejtuar institucioneve a gjykatës. Bazuar në performancën e përkushtimin tuaj, pas këtij internshipi do të keni mundësi punësimi…

Read More