Bursa studimi në SHBA për akademikët shqiptarë

Bursa studimi në SHBA për akademikët shqiptarë

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranon aplikime për vitin akademik 2018-2019 për Programin Fulbright për Studiues të Huaj. Programi Fulbright u jep mundësi pedagogëve dhe kandidatëve që kanë kryer doktoraturën ose janë në proces, të bëjnë kërkime dhe/ose të japin mësim në një universitet në Shtetet e Bashkuara. Bursat u jepen kandidatëve që shfaqin më së miri përkushtimin në detyrë si në sektorin publik dhe atë privat, si edhe potencial për të sjellë…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Suedi

Mundësi studimi me bursë në Suedi

Afati i fundit i aplikimit: 9 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: kandidatë të shkëlqyer dhe të motivuar me një diplomë akademike në nivelin Master Bursa: pozicioni mbulon studimet me kohë të plotë në një maksimum prej katër vjetësh Qendra Antibiotike Uppsala (UAC) mori përsipër në vitin 2015 që të sjellë së bashku, të stimulojë dhe mbështesë kërkimet që adresojnë pyetje të rëndësishme në lidhje me rezistencën antibiotike nga të tre fushat disiplinore në UU: Mjekësia…

Read More

Bursa studimi në Australi

Bursa studimi në Australi

Afati i aplikimit: 30 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: studentë ndërkombëtarë Bursa: krijimi, kompensimi i udhëtimit, shumë mujore, sigurimi shëndetësor dhe udhëtimi Çdo vit çmimet e Qeverisë Australiane vazhdojnë të ofrojnë bursë për studentët ndërkombëtarë. Bursat ofrohen për të ndërmarrë një kualifikim pasuniversitar në nivel masteri ose doktorature qoftë me anë të kurseve ose hulumtimeve në çdo fushë të studimit. Përpjekja për të vazhduar studimet pasuniversitare synon të ndërtojë reputacionin e Australisë për përsosmëri…

Read More

Studime me bursë në Danimarkë

Studime me bursë në Danimarkë

Universiteti i Kopenhagenit është institucioni më i vjetër universitar dhe kërkimor në Danimarkë. E themeluar në vitin 1479 si një studium generale, është institucioni i dytë më i vjetër i arsimit të lartë në Skandinavi, pas Universitetit Uppsala. Niveli i kursit: Bursa është në dispozicion për të ndjekur programin PhD. Subjekti i studimit:Bursa jepet në kuadër të Fakultetit të Shkencave në temën “Koncentrate të qëndrueshme të qumështit”. Çmimi i bursave: Pozicioni do të plotësohet sipas…

Read More

Bursa për studime doktorature në Irlandë

Bursa për studime doktorature në Irlandë

Universiteti Kombëtar i Irlandës, Maynooth është një universitet përbërës i Universitetit Kombëtar të Irlandës në Maynooth, Qarku Kildare, Irlandë. Është universiteti më i ri i Irlandës. Në vitin 2016 universiteti dha më shumë se 40 bursa sportive të vitit të parë. Niveli i kursit: Çmimet janë në dispozicion për të ndjekur programin e doktoraturës. Subjekti i studimit: Çmimet janë në dispozicion për të ndjekur ndonjë nga kurset e ofruara nga universiteti. Çmimi i Bursës: Ka…

Read More

Studime me bursë në Austri

Studime me bursë në Austri

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Graz-it, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për studentët e UT-së për studime, për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime Nivelet e mobilitetit për studentët:…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Angli

Mundësi studimi me bursë në Angli

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Staffordishre, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për stafin akademik të UT-ës për trajnim dhe për studentët e UT-së për studime, për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; – Shkëmbimin e stafit akademik për trajnim. Nivelet…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Greqi

Mundësi studimi me bursë në Greqi

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Aegean në Greqi. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Aegean në Greqi, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për studentët e nivelit Master dhe PhD të UT-ës. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve të nivelit Master për Research; – Shkëmbimin e studentëve të nivelit PhD për Research. Kohëzagjatja e bursave: – Shkëmbimi…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Harvard Business School

Mundësi studimi me bursë në Harvard Business School

MBA e Harvardit është një nga programet kryesore të biznesit në botë, që mësohet në një nga universitetet më prestigjioze në botë. Bursa e Harvardit, Boustany MBA jepet një herë në dy vjet për një kurs dyvjeçar në Harvard Business School. ABEF pranon tre teste të gjuhës angleze: versioni i bazuar në internet (vetëm) i testit të gjuhës angleze si gjuhë e huaj (TOEFL iBT); Sistemi Ndërkombëtar i Testimit të Gjuhës Angleze (IELTS); Ose Pearson Test…

Read More

Mundësi studimi doktorature me bursë

Mundësi studimi doktorature me bursë

Afati i aplikimit: 21 Prill 2017 Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2017-2018 Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për semestrin e I-rë të vitit akademik 2017-2018. Fushat e studimit: – Gjuhë e Huaj; – Drejtësi; – Ekonomiks; Për t’u njohur me…

Read More
1 2 3 4 5