Mundësi studimi me bursë në Turqi

Mundësi studimi me bursë në Turqi

Afati i aplikimit: 21 Prill 2017 Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2017-2018 Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për semestrin e I-rë të vitit akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Kohëzgjatja e bursave: – Bachelor…

Read More

Studime me bursë në Turqi

Studime me bursë në Turqi

Kandidatët duhet të plotësojnë kualifikimet (GRE, GMAT, TOEFL, Delf, yds, Ales, etj) të vendosura nga universitetet dhe departamentet që mund të zgjidhen përmes sistemit të aplikimit. Kandidatët që nuk kanë dokumentet e nevojshme nuk do të merren parasysh për bursë. Niveli i kursit: Bursat janë në dispozicion për të ndjekur programin universitar. Lënda e studimit: Bursat jepen në subjektet e ofruara nga universiteti. Bursa mbulon: Pagesë mujore Tarifën e plotë të shkollimit Kurse të Gjuhes…

Read More