Mundësi studimi me bursë në Londër

Mundësi studimi me bursë në Londër

Afati i aplikimit: 17 nëntor 2017 Kush mund të alikojë: studentet ndërkombëtare femra Bursa ofron: 20,000 GBP Shkolla e Biznesit Imperial College tani është duke pranuar aplikimne për Bursat Ekzekutive MBA “Gratë frymëzuese” duke filluar nga shkurti 2018. Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për këtë program bursash. Kriteret e aplikimit: Kandidatët e suksesshëm do duhet të demonstrojnë arritje të jashtëzakonshme akademike dhe përsosmëri profesionale. Informacioni i dhënë në aplikimin tuaj origjinal në program,…

Read More